Stres není ani přítel, ani kamarád. Někdo může namítnout, že ve stresu je nejproduktivnější a že mu to i nejlíp myslí. Ale upřímně: Kdo z vás chce pracovat na budování svého podnikání v takovém prostředí?  Myslím si, že to známe všichni – stres v převleku rýpavých, ale realistických otázek.

Nyní můžete namítat, že stres přeci vždycky přijde, vždycky přišel.

Souhlasím s vámi. Už ani sama nevím, kolikrát byl u mě. Hlavně v podobě otázek zaměřujících se většinou na nedostatky. Že by nás honilo svědomí?

V případě, že hned nemám odpověď, začnou mne tyto stresující otázky tížit. Když se tomu podvolíme a otázkám necháme volný průběh, je dost dobře možné, že se přestaneme v naší práci posouvat tak rychle, jak bychom chtěli, nebo dokonce se nám může začít zdát, že ničeho nedocílíme. Jestliže mu totiž propadneme, je to jako bychom se zavřeli v temné místnosti, ve které ani nevidíme, kde jsou dveře. Jediné, co víme, že je v místnosti s námi je strach. Naše pozornost se tedy na něj upře ještě více a naše myšlenky se začnou pohybovat v bludném kruhu, či se dokonce stanou hlubšími a temnějšími.

„Pryč z toho“ říkáte si. „Ano, a jak na to?“

Má zkušenost mě naučila jedno: Jakmile vím, že se dostávám pomalu do stresu, změním směr svého myšlení a jednání, a začnu se soustředit na úplně něco jiného. Není to utíkání od řešení. Naopak, pro mě je to možnost, jak si „provětrat si hlavu“, nabrat čerstvý dech a nadhled. To mi pak spíše umožní přijít na řešení. Mé vědomí se tak nedostane do zmatku a stresu a jsem schopna si zachovat vědomí, že na všechny odpovědi přijdu později.

Další cestou pro mě je zopakovat si kroky, které jsem v dané věci již podnikla.Tím také získám nadhled nad situací, což mi pomůže určit si další kroky. Věřím, že cest, jak se vymanit stresu je ale více. Co funguje Vám?