Členka mezinárodní federace koučů a české federace koučů